פרויקט חוקת רומא - תרגום לעברית

English

כללי:

ראש פרויקט: עו"ד עדי ניב

פירוט:

בעקבות מלחמת העולם השנייה ומעשי הזוועה שליוו את המלחמה, הצורך בהקמתו של בית דין פלילי בין-לאומי החל לחלחל בתודעת הקהילה הבין-לאומית. בחלוף חמישים שנה, בשנת 1998, התקבלה חוקת רומא של בית הדין הפלילי הבין-לאומי (Rome Statute of the International Criminal Court). אחת ממטרותיו של בית הדין הפלילי הבין-לאומי היא להעמיד לדין את אותם פושעים נתעבים, אשר לולא קיומו של בית הדין לא היו רואים מעולם כתלי בית משפט. 

 חוקת רומא הינה מסמך מכונן, המהווה את הבסיס להקמתו של בית הדין הפלילי הבין-לאומי. חוקת רומא, על 128 סעיפיה, מגדירה את מוסדות בית הדין וקובעת את סמכויותיהן, לרבות את היקף סמכות השיפוט של בית הדין, מסדירה את היחסים ואת שיתוף הפעולה בין בית הדין לבין המדינות החברות באמנה, קובעת את סדרי הדין ועוד.

מעבר לכך, חוקת רומא הינה אחד המסמכים היחידים המאגדים בצורה ברורה ומפורטת את ההגדרות של פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ופשע רצח-עם, ואת היסודות של עבירות אלו. כמו כן, חוקת רומא מאגדת עקרונות כללים של משפט פלילי, כגון עיקרון החוקיות, אחריות מפקד, עיקרון החפות, חסינויות מפני העמדה לדין וזכויות החשוד והנאשם. אין חולק, כי חוקת רומא מהווה אבן דרך בדין הפלילי הבין-לאומי.

חוקת רומא נכנסה לתקוף ביום 1.7.02, לאחר שהמדינה ה-60 אשררה את האמנה, וכיום חברות בה 120 מדינות. יש לציין, כי מדינת ישראל אומנם היתה בין התומכות העיקריות בהקמתו של בית דין פלילי בין-לאומי ואף חתמה על האמנה (ביום 31.12.00), אך הצהירה לאחר מכן אין בכוונתה לאשרר אותה, ובהתאם היא אינה מדינה החברה באמנה.

לאור חשיבותה של חוקת רומא, ובהתחשב בפן החינוכי של המסמך ובערכו הרב בהתפתחות המשפט הפלילי הבין-לאומי, עלמ"ה החליטה לתרגם את האמנה לעברית ופנתה בקול-קורא לסטודנטים ולמשפטנים העוסקים במשפט בין-לאומי או במשפט פלילי. לשמחתנו התרגום הושלם וניתן למצוא אותו באתר באנגלית