Stockton - אתר מחקרי חדש של המכללה ללוחמה ימית של חיל הים בארה"ב

Post date: Jun 22, 2012 3:14:11 PM

לאחרונה עלה לאוויר אתר מחקרי חדש של המכללה ללוחמה ימית של חיל הים בארה"ב בראשותו של הפרופ' מייקל שמידט. האתר נקרא על שם האדמירל צ'רלס סטוקטון. האתר כולל מאגרי מידע שונים, הפניות לפסקי דין רלוונטיים, לפרקטיקה ומאמרים ונועד להקל על חוקרים ואנשי הפרקטיקה.

כתובת האתר - http://www.usnwc.libguides.com/LOAC-IHL

ניתן למצוא הפניות נוספות באתר עלמ"ה, תחת הפרק קישורים