קול קורא - הכנס השנתי השביעי של מינרבה והצלב האדום

Post date: Apr 24, 2012 8:38:22 PM

מרכז מינרבה לזכויות אדם ונציגות הצלב האדום הבין-לאומי בישראלי ובשטחים הפלסטיניים פרסמו לאחרונה קול קורא להצעת מאמרים לכנס השנתי השביעי בתחום המשפט בין-לאומי ההומניטרי אשר יתקיים בדצמבר 2012.

נושא הכנס:

Conduct of Hostilities and Law Enforcement: A Contradiction in Terms?

את ההצעות למאמרים יש להגיש עד לתאריך ה- 1 ביוני 2012.

פרטים נוספים ניתן למצוא בקול הקורא המצורף לעדכון זה.

*עלמ"ה אינה קשורה לכנס השנתי והמידע המובא לעיל מבוסס על פרסומים רשמיים בלבד.