פרויקט חדש - תחרות סטודנטים במשפט בין-לאומי פלילי

Post date: Sep 27, 2012 3:34:41 PM

עלמ"ה שמחה להודיע על הקמת פרויקט שנתי חדש - הסבב הארצי של תחרות המשפט המבוים הרשמית של בית המשפט הפלילי הבין-לאומי (ICC).

תחרות בית המשפט הבין-לאומי הפלילי הינה משפט מבויים ייחודי בכך שכולו מתמקד באופן בלעדי בהליכים שבפני ה-ICC ומשפט בין-לאומי פלילי. במהלך התחרות, שתתקיים באנגלית, סטודנטים מתחרים בתפקיד התובע, ההגנה, ונציג הנפגעים ו/או המדינה. ביצועיהם של הסטודנטים (בכתב ובעל-פה) נאמדים על-ידי מיטב אנשי המקצוע בתחום, לרבות אקדמאים בין-לאומיים, שופטים בערכאות המשפט הבין-לאומיות, עורכי דין ואחרים.

שימו לב - ההרשמה לתחרות תחל ב-1 באוקטובר 2012 ותסתיים ב-19 באוקטובר 2012

אוניברסיטאות ישראליות ומוסדות אקדמאים המוכרים על-ידי המדינה המעוניינים להשתתף בתחרות ה-ICC מוזמנים לקרוא מידע נוסף באתר התחרות הארצית, וליצור קשר עם אחראית מטעם עלמ"ה על התחרות הארצית, עו"ד יעל ויאס גבירצמן.

למידע נוסף ניתן לפנות ל-icc.competition@alma-ihl.org