משרת התמחות 9/2018 במחלקת ייעוץ וחקיקה - אשכול הליכים במדינות זרות

Post date: May 03, 2018 9:14:18 AM

שלום רב,

התפנתה משרת התמחות באשכול הליכים במדינות זרות, לספטמבר הקרוב (ספטמבר 18). מועמדים רלוונטיים מוזמנים להגיש מועמדות.

פירוט על אשכול הליכים במדינות זרות באתר משרד המשפטים.

דוגמאות לתיקים שהאשכול עסק בהם

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות החיים, גליון ציונים והמסמכים הרלוונטיים (המלצות וכו'), לגב' לאה דהן בדוא"ל LeaD@justice.gov.il

מידע נוסף לגבי המשרה ניתן לקבל מהגב' מיכל שחר (המתמחה העדכנית באשכול זה) - MikhalS@justice.gov.il.

*המידע מועבר כשירות בלבד. לעלמ"ה אין קשר למשרה ותהליכי הקבלה. מידע נוסף ניתן לקבל בפניה בהתאם לכתוב בהודעה.