מלגות משרד החוץ ע"ש פרופ' שבתאי רוזן - 2015

Post date: Nov 24, 2014 9:58:12 PM

מלגות ע"ש פרופ' שבתאי רוזן ז"ל להשתתפות בקורס הקיץ של האקדמיה למשפט בינ"ל בהאג

הלשכה המשפטית של משרד החוץ ממשיכה במסורת ומציעה אפשרות לקבלת מלגה ע"ש פרופ' שבתאי רוזן ז"ל, לקורס הקיץ של האקדמיה למשפט בינלאומי בהאג, במשפט בינלאומי פומבי. האקדמיה בהאג היא זו שתבחר את מקבלי המלגות, אולם קריטריון מרכזי בשיקוליה יהיה מכתב המלצה משגרירות ישראל בהאג. מקבלי המלגות ייהנו מכיסוי עלות הקורס, טיסה להולנד, וכן חלק מהוצאות המחיה הצפויות. מטבע הדברים, מספר המלגות מוגבל.

לפרטים על קורס הקיץ ועל תכנית המלגות, בקרו באתר האקדמיה:

https://www.hagueacademy.nl/summer-programme/application-guidelines

בנוסף לאמור באתר האקדמיה, על המעוניינים לקבל את מכתב ההמלצה משגרירות ישראל בהאג לעמוד בתנאי הסף הבאים:

1. בעלי דרכון ישראלי.

2. סיום קורס במשפט בינלאומי פומבי טרם פתיחת הקורס.

3. שליטה גבוהה באנגלית.

הרואים עצמם מתאימים, מוזמנים להעביר (1) קורות חיים, (2) מכתב פניה קצר באנגלית המסביר את הסיבה להגשת המועמדות ו (3) המלצה אקדמית.

את הפרטים יש להעביר במייל לגב' צורית ריפס - Tsurit.Rips@mfa.gov.il עד לתאריך ה- 01/12/2014. פניות שתגענה לאחר תאריך זה לא תטופלנה. המועמדים המתאימים ביותר יזומנו ליום ראיונות מרוכז שיתקיים בירושלים.

פניות ושאלות ניתן להעביר לצורית ריפס מהלשכה המשפטית של משרד החוץ, במייל Tsurit.Rips@mfa.gov.il

*המידע לעיל מבוסס על פרסומי משרד החוץ. עלמ"ה איננה אחראית על התוכן או על אפשרויות קבלת המלגות. לפרטים נוספים יש לפנות לגב' צורית ריפס מהמחלקה המשפטית של משרד החוץ