מלגות משרד החוץ ע"ש פרופ' שבתאי רוזן - 2013

Post date: Dec 26, 2012 2:46:26 PM

מלגות ע"ש פרופ' שבתאי רוזן ז"ל להשתתפות בקורס הקיץ של האקדמיה למשפט בינ"ל בהאג

גם השנה מציעה הלשכה המשפטית של משרד החוץ אפשרות לקבלת מלגה ע"ש פרופ' שבתאי רוזן ז"ל, לקורס הקיץ של האקדמיה למשפט בינלאומי בהאג, במשפט בינלאומי פומבי. האקדמיה בהאג היא זו שתבחר את מקבלי המלגות, אולם קריטריון מרכזי בשיקוליה יהיה מכתב המלצה משגרירות ישראל בהאג. מקבלי המלגות ייהנו מכיסוי עלות הקורס, טיסה להולנד, וכן חלק מהוצאות המחיה הצפויות. מטבע הדברים, מספר המלגות מוגבל.

על המועמדים לעמוד בקריטריונים של האקדמיה בהאג לקבלת מלגה )לפרטים על תכנית המלגות ותנאי קבלה, ראו: http://www.hagueacademy.nl/?summerprogramme/scholarships

בנוסף לאמור באתר האקדמיה, על המעוניינים לקבל את מכתב ההמלצה משגרירות ישראל בהאג לעמוד בתנאי הסף הבאים:

1. בעלי דרכון ישראלי.

2. סיום קורס במשפט בינלאומי פומבי טרם פתיחת הקורס.

3. שליטה גבוהה באנגלית.

הרואים עצמם מתאימים, מוזמנים להעביר קורות חיים וכן מכתב בקשה בן 200 מילים באנגלית המסביר את הסיבה להגשת המועמדות.

את הפרטים יש להעביר באימייל ל- ofir.peleg@mfa.gov.il עד לתאריך 12 לינואר 2013. פניות שתגענה לאחר תאריך זה לא תטופלנה. המועמדים המתאימים ביותר יזומנו ליום ראיונות מרוכז שיתקיים בירושלים במהלך השבועיים האחרונים של חודש ינואר, ושהנוכחות בו היא תנאי לקבלת מכתב ההמלצה משגרירות ישראל בהאג .

את הבקשות (וכן פניות ושאלות) ניתן להעביר לאופיר פלג מהלשכה המשפטית של משרד החוץ, במייל ofir.peleg@mfa.gov.il

*המידע לעיל מבוסס על פרסומי משרד החוץ. עלמ"ה איננה אחראית על התוכן או על אפשרויות קבלת המלגות. לפרטים נוספים יש לפנות לאופיר פלג מהמחלקה המשפטית של משרד החוץ.