מלגות משרד החוץ לסטודנטים בתחום המשפט הבין-לאומי

Post date: Jan 06, 2011 10:23:52 PM

הלשכה המשפטית של משרד החוץ הודיעה לאחרונה על המשך התכנית להענקת המלגות לסטודנטים אשר יתקבלו להתמחות בטריבונלים ומוסדות משפטיים בין-לאומיים, וכן על הקמתה של תכנית מלגות ע"ש שבתאי רוזן להשתתפות בקורס קיץ האקדמיה הבין-לאומית בהאג.

1. התוכנית להענקת מלגות לסטודנטים להתמחות בטריבונלים ובמוסדות משפטיים בין-לאומיים נמשכת (מצ"ב קול קורא בנושא).

המלגות מיועדות לסטודנטים/ות אשר יתקבלו להתמחות במוסדות המדוברים (כגון: ICC, ICTR, ICTY, ICJ והלשכה במשפטית של האו"ם בניו יורק).

על הסטודנטים לפנות באופן עצמאי למוסדות המדוברים ולהגיש מועמדותם בדרכים המקובלות (את הטפסים הרלוונטיים ניתן למצוא באתרי האינטרנט של המוסדות המדוברים). רק לאחר קבלה להתמחות באחד מהמוסדות הנ"ל יוכלו הסטודנטים לפנות למשרד החוץ בבקשה למלגת קיום לתקופת ההתמחות (אשר לא תעלה על 3 חודשים).

קבלת המלגה מותנית בראיון קבלה במשרד החוץ.

2. הלשכה המשפטית של משרד החוץ שמחה להודיע על פתיחת תוכנית להענקת מלגות ע"ש שבתאי רוזן ז"ל להשתתפות בקורס הקיץ למשפט בין-לאומי פומבי באקדמיה הבין-לאומית בהאג. (מצ"ב תוכנית הלימודים בקורס, שייערך בתאריכים 4-22 ביולי). פרטים על התוכנית ניתן למצוא באתר האינטרנט של האקדמיה בכתובת www.hagueacademy.nl

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד שירה מאיר מהמחלקה למשפט בין-לאומי באגף היועץ המשפטי במשרד החוץ

טלפון: 02-5303895

פקס: 02-5303251

אימייל: shira.meir@mfa.gov.il

[המידע לעיל מבוסס על פרסומי משרד החוץ. עלמ"ה איננה אחראית על התוכן או על אפשרויות קבלת המלגות. לפרטים נוספים יש לפנות לעו"ד שירה מאיר מהמחלקה למשפט בין-לאומי במשרד החוץ]