מלגות משרד החוץ לסטודנטים במשפט בינ"ל - 2012

Post date: Dec 12, 2011 9:50:10 PM

הלשכה המשפטית של משרד החוץ הודיעה לאחרונה על המשך התכנית להענקת המלגות לסטודנטים אשר יתקבלו להתמחות בטריבונלים ומוסדות משפטיים בין-לאומיים, וכן על המשכה של תכנית המלגות ע"ש שבתאי רוזן להשתתפות בקורס קיץ האקדמיה הבין-לאומית בהאג. (מצ"ב קול קורא.)

1. התוכנית להענקת מלגות לסטודנטים להתמחות בטריבונלים ובמוסדות משפטיים בין-לאומיים נמשכת. המלגות מיועדות לסטודנטים/ות אשר יתקבלו להתמחות במוסדות המדוברים (כגון: ICC, ICTR, ICTY, ICJ והלשכה במשפטית של האו"ם בניו יורק).

על הסטודנטים לפנות באופן עצמאי למוסדות המדוברים ולהגיש מועמדותם בדרכים המקובלות (את הטפסים הרלוונטיים ניתן למצוא באתרי האינטרנט של המוסדות המדוברים). רק לאחר קבלה להתמחות באחד מהמוסדות הנ"ל יוכלו הסטודנטים לפנות למשרד החוץ בבקשה למלגת קיום לתקופת ההתמחות (אשר לא תעלה על 3 חודשים) וכן מימון טיסות.

קבלת המלגה מותנית בראיון קבלה במשרד החוץ.

2. הלשכה המשפטית של משרד החוץ מודיעה על המשך תוכנית המלגות ע"ש פרופ' שבתאי רוזן ז"ל להשתתפות בקורס הקיץ למשפט בין-לאומי פומבי באקדמיה הבין-לאומית בהאג. מידע על התכנית ניתן למצוא באתר האינטרנט של האקדמיה בכתובת www.hagueacademy.nl

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד עמית פרסיקו מאגף היועץ המשפטי במשרד החוץ

אימייל: amir.persiko@mfa.gov.il

*המידע לעיל מבוסס על פרסומי משרד החוץ. עלמ"ה איננה אחראית על התוכן או על אפשרויות קבלת המלגות. לפרטים נוספים יש לפנות לעו"ד עמית פרסיקו מהמחלקה למשפט בין-לאומי במשרד החוץ