מידע לסטודנטים: אפשרויות התמחות במחלקה למשפט בינ"ל במשרד המשפטים

Post date: Jan 09, 2018 10:19:41 AM

* המידע מופץ לבקשת המחלקה למשפט בינ"ל במשרד המשפטים כשירות לסטודנטים למשפטים העשויים להתעניין בהתמחות זו. למידע נוסף יש לפנות לפרטים המופיעים במודעה. למען הסר ספק, עלמ"ה אינה קשורה או מעורבת בהליכי המיון או הקבלה להתמחות.