צורך צבאי

עקרון הצורך הצבאי (Military Necessity) הוא אחד מהעקרונות הבסיסיים במשפט הבין-לאומי ההומניטארי, יחד עם עקרונות כמו הבחנה, מידתיות והומאניות. עיקרון הצורך הצבאי - כפי שניתן ללמוד משמו - מכיר בצורך של הצדדים לעימות המזוין לפעול באמצעים לחימתיים כדי להשיג את מטרת הלחימה ולהכריע את האויב. מצדו השני של המטבע נמצאים יתר העקרונות של המשפט הבין-לאומי ההומניטארי המבקשים למנוע, ככל האפשר, את הפגיעה במי שאינם מעורבים בלחימה (כגון אזרחים ויעדים שאינם צבאיים1) ולמזער, ככל הניתן, את הנזק לכוחות הלוחמים (לדוגמא, על-ידי הגבלת סוגי הנשק).

אחד המקורות הראשונים בעידן המודרני בו "צורך צבאי" הועלה על כתב הוא Liber Code משנת 1863. בסעיף 14 לקוד נקבע כי:

צורך צבאי, כפי שמובן על-ידי מדינות מודרניות מתורבתות, כולל בצורך את האמצעים ההכרחיים להשגת מטרות המלחמה, ואשר הם חוקיים לפי החוק המודרני ודרכי הלחימה.2

הגדרה דומה מופיעה בפרשנות הרשמית לפרוטוקול הנוסף הראשון לאמנות ז'נבה משנת 1977:

משמעות צורך צבאי היא הצורך באמצעים הנחוצים להשגת מטרות המלחמה, והם חוקיים בהתאם לדיני המלחמה ומנהגיה.3

כאמור, עיקרון הצורך הצבאי אינו מוחלט והמשפט הבין-לאומי ההומניטארי מגביל את העיקרון לאותם אמצעים הנחוצים ללחימה ואשר "חוקיים בהתאם לדיני המלחמה ומנהגיה". בדרך זו נוצר איזון בין העקרונות השונים מבלי שנקבעו מגבלות באופן מפורט. את המגבלות לעיקרון הצורך הצבאי ניתן למצוא ביתר העקרונות, במשפט הבין-לאומי המנהגי וההסכמי (לפי העניין), ולזהות, לדוגמא, בפסקי הדין של בתי משפט בין-לאומיים.

[Military Necessity]

1. ראו בהקשר זה עקרון ההבחנה, עקרון המידתיות והגדרת מטרה צבאית.

2. הנוסח המקורי:

Military necessity, as understood by modern civilized nations, consists in the necessity of those measures which are indispensable for securing the ends of the war, and which are lawful according to the modern law and usages of war.

ראו גם

Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 Grammes Weight. Saint Petersburg, 29 November / 11 December 1868. ("the only legitimate object which States should endeavour to accomplish during war is to weaken the military forces of the enemy")

3. הנוסח המקורי:

Military necessity means the necessity for measures which are essential to attain the goals of war, and which are lawful in accordance with the laws and customs of war