פשע מלחמה

פשע מלחמה הינו פשע המבוצע בזמן לחימה, בידי כוחות לוחמים, ובניגוד לדיני הלחימה. פשעי מלחמה כוללים: פשעים נגד אוכלוסיה אזרחית, כגון רצח, אונס, תקיפה בזדון של יעדים אזרחיים ועינויים; פשעים נגד לוחמים כגון שימוש בנשק אסור ועינויים; ופשעים נגד רכוש, כגון ביזה והריסת מוסדות דת ללא הכרח צבאי.

לסיווג מעשה בזמן לחימה כ'פשע מלחמה' יכולות להיות מספר השלכות, כגון, קיומה של סמכות שיפוט אוניברסאלית או חובה אמנתית להעמיד לדין או להסגיר את מבצע העבירה. בנוסף, אכיפה נגד פשעי מלחמה יכולה להיעשות על-ידי בתי משפט מדינתיים או על-ידי בתי משפט וטריבונלים בין-לאומיים פליליים.

אין רשימה סגורה ומוסכמת של פשעי מלחמה, ולא כל עבירה על דיני הלחימה מהווה עבירה המקימה אחריות פלילית של מבצע העבירה לפי המשפט הבין-לאומי המנהגי, קרי, פשע מלחמה. לדוגמא, "הפרות חמורות" (grave breaches) שבאמנות ז'נבה מ-1949 מסווגות כפשעי מלחמה בספרות ובחוקתם של בית המשפט הבין-לאומי הפלילי ובית הדין הבין-לאומי הפלילי ליוגוסלביה לשעבר. עם זאת, לא כל מעשה המוגדר בחוקת בית המשפט הבין-לאומי הפלילי כ'פשע מלחמה' משקף בהכרח פשע מלחמה לפי המשפט הבין-לאומי המנהגי.

[War Crime]