עקרון ההבחנה

אחד מעקרונות היסוד של המשפט הבין-לאומי ההומניטרי (יחד עם "צורך צבאי", "מידתיות" ו"הומאניות"). העקרון נחשב לחלק מהמשפט הבין-לאומי ההומניטרי המנהגי וחל בכל סכסוך מזוין. עקרון ההבחנה מופיע בסעיפים 48, 51(2) ו-52(2) לפרוטוקול הנוסף הראשון לאמנות ז'נבה (1977).

לעקרון ההבחנה שני היבטים:

(א) צד ללחימה נדרש להבחין בין הלוחמים לאזרחים - במצב של לחימה על הצדדים להבדיל בין אזרחים ומטרות אזרחיות לבין לוחמים ומטרות צבאיות. בעת לחימה יש להימנע מתקיפה ישירה של מטרות אזרחיות.

(ב) על הצדדים הלוחמים להימנע מפעולות אשר עשויות לטשטש את ההבחנה בין אזרחים ללוחמים, דוגמת לבישת בגדים אזרחיים או שימוש במגנים אנושיים.

בחוות הדעת של בית המשפט הבין-לאומי לצדק בנושא הנשק הגרעיני (1996) ציין בית המשפט כי עקרון ההבחנה הינו מהעקרונות הבסיסיים של במשפט הבין-לאומי ההומניטרי ומהעקרונות שאין להפר במשפט הבין-לאומי המנהגי.

[Distinction]