סכסוך שאינו בין-לאומי

סכסוך שאינו בין-לאומי (Non international armed conflict) הנו סכסוך המוגדר בצורה שיורית - סכסוך שאינו סכסוך בין-לאומי.

ההגדרה הראשונית והבסיסית ביותר מופיעה בסעיף 3 המשותף לאמנות ז'נבה משנת 1949, ולפיה מדובר בסכסוך אשר כאמור, אינו סכסוך בין-לאומי, ואשר מתקיים בשטח של מדינה אחת. הפרשנות המקובלת להגדרה זו מתייחסת לשני קריטריונים עיקריים: (1) הסכסוך מתקיים בין קבוצה חמושה לבין כוחות מדינתיים או בין מס' קבוצות חמושות; (2) האלימות במסגרת הסכסוך צריכה להיות עצימה (intense) ו/או מתמשכת (protracted).

קיימת הגדרה נוספת, אשר מרחיבה את התנאים המופיעים בסעיף 3 המשותף לאמנות ז'נבה. הגדרה זו מופיעה בפרוטוקול הנוסף השני לאמנות ז'נבה משנת 1977 ולפיה (1) הסכסוך מתנהל בין קבוצה חמושה לא מדינתית אחת או יותר לבין כוחות מדינתיים בלבד; (2) הקבוצה החמושה צריכה להיות תחת פיקוד מסודר ואחראי; ו- (3) הקבוצה חייבת לשלוט בטריטוריה שהינה חלק מהמדינה בה היא נאבקת - שליטה המאפשרת מימוש פעולות לוחמתיות ויישום הוראותיו של הפרוטוקול השני (הקבוצה החמושה צריכה שתהיה לה היכולת ליישם את הוראות הפרוטוקול). הגדרת סכסוך זו, אינה נחשבת למנהגית ולכן חלה רק ביחס למדינות אשר הן צד לפרוטוקול הנוסף השני לאמנות ז'נבה.

[Non International Armed Conflict]