סכסוך בין-לאומי

סכסוך בין-לאומי (International armed conflict) הנו עימות מזוין אשר מתקיים בדרך-כלל בין שתי מדינות או יותר. על סכסוך בין-לאומי חלים כללי המשפט הבין-לאומי ההומניטרי התקפים ביחס לסוג סכסוך כזה.

דיני המשפט הבין-לאומי ההומניטרי לגבי סכסוך מזוין בין-לאומי חלים גם ביחס לשני מקרים אשר אינם חייבים לכלול לפחות שתי מדינות - (1) סכסוכים בהם נוטלת חלק מדינה אשר הנה כוח כובש של טריטוריה על פי דיני הכיבוש, ו-(2) סכסוכים פנימיים (מלחמות אזרחיים) בהם עמים לוחמים נגד משטר קולוניאלי, כיבוש זר ומשטרים גזעניים. יש לציין כי ההגדרה האחרונה, אשר התווספה בפרוטוקול הנוסף הראשון לאמנות ז'נבה מ-1977, אינה נחשבת מנהגית.

הדינים החלים בסכסוך בין-לאומי כוללים, בין השאר, את תקנות האג (1907), ארבעת אמנות ז'נבה מ-1949, הפרוטוקול הנוסף הראשון לאמנות ז'נבה מ-1977 והוראות המשפט הבין-לאומי ההומניטרי המנהגי הרלוונטיות.

תחולת דיני הסכסוך הבין-לאומי היא אובייקטיבית באופייה ואינה תלויה בהכרזה רשמית על מלחמה או בהכרה במצב לחימה על-ידי הצדדים לסכסוך. מקובל כי דיני הסכסוך הבין-לאומי חלים החל מהרגע שבו "נורתה הירייה הראשונה" בין הצדדים.

[International Armed conflict]