הפרוטוקול הנוסף השלישי לאמנות ז'נבה (2005)

הפרוטוקול הנוסף השלישי לאמנות ז'נבה מה-12 באוגוסט 1949, הנוגע לאימוץ סמל מבחין נוסף (פרוטוקול III) , אשר נחתם ב- 8.12.2005, הנו התוספת האחרונה לארבע אמנות ג'נבה מ-1949 ושני הפרוטוקולים הנוספים מ- 1977. מטרתו העיקרית של הפרוטוקול היא ליצור סמל מבחין חדש (מעוין אדום) אשר יהיה ניטרלי וחף מסממנים דתיים או פוליטיים כלשהם ויתקיים לצידם של הסמלים המבחינים המופיעים באמנות ז'נבה - הצלב האדום והסהר האדום, ולאפשר בכך את צירופה של אגודת מגן דוד אדום הישראלית לארגון הצלב האדום הבין-לאומי (תהליך אשר נמנע עד להוספת הסמל החדש בשל סירובה של אגודת מד"א לאמץ את אחד הסמלים הקודמים).

בהתאם להוראות הפרוטוקול הנוסף השלישי קיימות שתי אפשרויות שימוש בסמל המעוין האדום:

(א) שימוש מציין - שימוש זה, אשר נועד לזמן שלום ולזיהוי זהה באופיו לשימוש המציין בשני הסמלים המבחנים האחרים. עם זאת, כחלק מהתהליך אשר נועד לצרף את אגודת מד"א הישראלית לארגון הצלב האדום הבין-לאומי, ניתן לשלב בתוך המעוין האדום את אחד הסמלים המבחינים האחרים, או את סמל המגן דוד אדום.

(ב) שימוש מגן - שימוש זה, אשר נועד לזמן לחימה, אינו מאפשר שילוב של כל סמל אחר בתוך המעוין או לצידו.

סמל המעוין האדום מהווה סמל נוסף ולא סמל אשר נועד להחליף את הסמלים המבחינים האחרים. מדינות ואגודות לאומיות אשר עושות שימוש באחד משני הסמלים האחרים (צלב אדום וסהר אדום) אינן צריכות לערוך כל שינוי עקב הצטרפותן לפרוטוקול הנוסף השלישי. עם זאת, במידת הצורך, ארגון הצלב האדום הבין-לאומי יכול לעשות שימוש בסמל המעוין האדום כאשר ברצונו להשתמש בסמל הנייטרלי.

[Third Additional Protocol 2005]