לקסיקון עלמ"ה


לקסיקון מושגים במשפט בין-לאומי הומניטרי

ראש הפרויקט ועורך ראשי: עו"ד עדו רוזנצוייג

כותבים: חברי ומתנדבי עלמ"ה.

הערה: הפרויקט נמצא בימים אלה בשלבי כתיבה והמידע המוצג תחת פרויקט זה הנו בשלבי פיתוח. מעת לעת נוסיף מושגים ללקסיקון. הנכם מוזמנים להציע מושגים נוספים אשר יש להוסיף ללקסיקון ואף להצטרף לצוות הכותבים. אם ברצונכם להתנדב לפרויקט זה או לקבל עליו מידע נוסף, ניתן לפנות לראש הפרויקט בכתובת ido@alma-ihl.org

המושגים:

המשפט הבין-לאומי ההומניטרי [International Humanitarian Law]

משפט בינ"ל הומניטרי מנהגי [Customary International Humanitarian Law]

אמנות ז'נבה (1949) [Geneva Conventions]

שני הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז'נבה (1977) [Additional Protocols 1977]

הפרוטוקול הנוסף השלישי לאמנות ז'נבה (2005) [Third Additional Protocol 2005]

צורך צבאי (עקרון הצורך הצבאי) [Military Necessity]

הבחנה (עקרון ההבחנה) [Distinction]

מטרה צבאית [Military Object]

אמצעי זהירות [Precautions]

אזהרה מוקדמת [Advanced Warning]

המשפט הבין-לאומי הפלילי [International Criminal Law]

סמכות שיפוט אוניברסלית [Universal Jurisdiction]

סכסוך בין-לאומי [International Armed Conflict]

סכסוך שאינו בין-לאומי [Non International Armed Conflict]

צדק מעברי [Transitional Justice]

פשע מלחמה [War Crime]

פליטים [Refugees]