חזון העמותה

עלמ"ה – העמותה לקידום המשפט הבין-לאומי ההומניטרי היא עמותה א-פוליטית ללא כוונת רווח אשר הוקמה במרץ 2010. עלמ"ה שמה לה למטרה את קידום השיח, הידע והחשיפה למשפט הבין-לאומי ההומניטרי (דיני המלחמה) בחברה הישראלית, מתוך הכרה והבנה בחשיבות קידום הידע המשפטי לפיתוח השיח בקרב הציבור הישראלי על רבדיו ודעותיו.

עלמ"ה מבקשת להביא את המודעות לחוק ולמשפט, ובכך גם את ההבנה לגבי המחויבויות של ישראל לפי המשפט הבין-לאומי, גם לציבור הרחב, כדי לאפשר שיח המבוסס על ידע, הבנה וחשיבה תוך כיבוד מגוון הדעות השונות בתחום – מַעֲבָר מויכוח עקר המבוסס על סיסמאות לשיח מפרה המבוסס על הבנת הכללים והחוקים החלים וכיבוד שלטון החוק.

המשפט הבין-לאומי ההומניטרי נועד להסדיר את כללי ההתנהלות של הצדדים הלוחמים וכמו כן להגביר את ההגנה על אלו שאינם נוטלים חלק בלחימה (אזרחים, פצועים, שבויי מלחמה וכד'). לכן, קידום המשפט הבין-לאומי ההומניטרי בישראל, מוביל לקידום שלטון החוק והגנה על זכויות אדם בין בזמן לחימה ובין בזמן שלום.

תחום המשפט הבין-לאומי ההומניטרי הפך בשנים האחרונות למרכזי בשיח הישראלי, ומהווה חלק מהותי מהשיח המשפטי הישראלי (עתירות לבג"ץ, תביעות פיצויים, חקיקה, ועדות חקירה וכד') והבין-לאומי (אמנות, דיפלומטיה, כנסים בין-לאומיים וכיוצב'). לכן, עלמ"ה רואה כחשיבות עליונה להנגשת הידע המשפטי בתחום זה לכל אדם אשר מעוניין בכך.

חברי עלמ"ה הם מבין הצעירים המבטיחים בתחום המשפט הישראלי והבין-לאומי באקדמיה ובפרקטיקה. בין חברי עלמ"ה ניתן למצוא חוקרים במכוני מחקר מובילים, יועצים משפטיים במשרדי ממשלה, תובעים וסנגורים בטריבונלים בין-לאומיים ודוקטורנטים באוניברסיטאות מובילות. כל חברי עלמ"ה תורמים מזמנם בהתנדבות.

מאז הקמתה, עלמ"ה וחבריה פועלים ללא לאות לקידום המשפט הבין-לאומי ההומניטרי תוך פיתוח שיתוף פעולה עם מכוני מחקר מובילים, משרדי ממשלה וגופים בין-לאומיים. העמותה פועלת בשקיפות מלאה ובהתאם לכל הדינים והכללים החלים על העמותה וחבריה.

שאלות, פניות, בקשות, הערות, הצעות וכד' ניתן להפנות לכתובת info@alma-ihl.org