פורום משותף בין-לאומי הומניטרי - 29 בפברואר 2012

הפורום המשותף למשפט בין לאומי הומניטארי (IHL)

English

שלום לכולם,

עלמ"ה - העמותה לקידום המשפט בית ספר רדזינר למשפטים

הבין-לאומי ההומניטרי (ע"ר) המרכז הבינתחומי הרצליה

שמחים להזמינכם למפגש הקרוב של הפורום המשותף למשפט בין לאומי הומניטארי (IHL) אשר יתקיים ביום רביעי ה- 29 בפברואר בין השעות 18:30 - 20:30 במרכז הבינתחומי הרצליה בחדר S4 (בניין הספריה, קומה שניה).

במפגש זה:

1. עו"ד עדו רוזנצוייג, יו"ר עלמ"ה וחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, יציג את מחקר המדיניות - ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים משנת 1977 לאמנות ז'נבה:

"שני הפרוטוקולים לאמנות ג'נבה שנחתמו בשנת 1977 הם מסמכים חשובים ביותר בתחום המשפט הבינלאומי ההומניטרי המודרני ("דיני מלחמה"). הם עוסקים, בין היתר, בטיפול בפצועים ובחולים בשדה הקרב, בחוקיותן של שיטות לחימה ואמצעי לחימה מסוימים, בזכאותם של לוחמים למעמד של שבויי מלחמה, בהגנה על אזרחים בזמן מלחמה ובאמצעי היישום והאכיפה שיש לנקוט כדי להבטיח את כיבוד דיני המלחמה. ישראל התנגדה בשעתו לפרוטוקולים ונמנעה מלהצטרף אליהם, בעיקר על רקע החשש שלה שהם נותנים לגיטימציה לארגוני גרילה וטרור.

מחקר מדיניות זה בוחן אם הטעמים ההיסטוריים שבבסיס העמדה של מדינת ישראל עודם תקפים בחלוף הזמן ועל רקע עמדתן של מדינות אחרות, השינויים בדין הבינלאומי ובאתגרים הביטחוניים שישראל נאלצת להתמודד עמם ופסיקת בית המשפט העליון. מסקנת המחקר היא שאחדים מן הטעמים ההיסטוריים אינם תקפים עוד, אם כי הטעם המרכזי – ההתנגדות להענקת מעמד של שבויי מלחמה ללוחמי גרילה - עודנו תקף.

עורכי המחקר (פרופ' רות לפידות, פרופ' יובל שני ועו"ד עדו רוזנצוייג) דנים ביתרונות ובחסרונות של ההצטרפות לפרוטוקולים. החשש העיקרי הוא שאם ישראל לא תצטרף אליהם, היא תזוהה עם קבוצת המדינות שאינה מייחסת חשיבות גדולה לדיני המלחמה, אף כי פעולותיה נבחנות ממילא על ידי גופים משפטיים בארץ ובעולם לאור אמות המידה הקבועות בפרוטוקולים. לפיכך מציעים שלושת המשפטנים שישראל תשקול מחדש את היתרונות המדיניים הנלווים להצטרפות לפרוטוקול הראשון (בכפוף להסתייגויות המתאימות), לאור משקלם המופחת של החסרונות, וטוענים שאין סיבה של ממש שלא להצטרף לפרוטוקול השני (המסדיר בעיקר את הסוגיה של מלחמות אזרחים)."

2. עו"ד איתן דיאמונד, היועץ המשפטי של נציגות הצלב האדום הבין-לאומי בישראל יגיב.

לאחר ההרצאה יתקיים דיון פתוח בין באי הפורום.

על מנת להסדיר את הכניסה למרכז הבינתחומי ואת ההשתתפות במפגש, יש להרשם מראש בכתובת:

forum@alma-ihl.org

נשמח לראותכם,

בברכה,

עו"ד הילה אדלר - ראש פרויקט פורום IHL בעלמ"ה