פורום משותף בין-לאומי הומניטרי - 27 בדצמבר 2011

הפורום המשותף למשפט בין לאומי הומניטארי (IHL)

English

שלום לכולם,

עלמ"ה - העמותה לקידום המשפט בית ספר רדזינר למשפטים

הבין-לאומי ההומניטרי (ע"ר) המרכז הבינתחומי הרצליה

שמחים להזמינכם למפגש הקרוב של הפורום המשותף למשפט בין לאומי הומניטארי (IHL) אשר יתקיים ביום שלישי ה- 27 בדצמבר בין השעות 18:30 - 20:00 במרכז הבינתחומי הרצליה בחדר C110 (בניין סמי עופר לתקשורת).

במפגש זה יציג פרופ' יובל שני את הנייר המשותף עם ד"ר עמיחי כהן אשר התפרסם לאחרונה - מחקר מדיניות 93 של המכון הישראלי לדמוקרטיה - צה"ל חוקר את עצמו:

"שאלת האופן בו יש לבצע חקירות אודות חשדות להפרת דיני המלחמה על ידי צה"ל קיבלה תהודה ציבורית בעקבות הביקורת הנוקבת שמתחה ועדת גולדסטון על מערך החקירות הנוכחי. בעקבות זאת, נתבקשה ועדת החקירה לארועי המשט (ועדת טירקל) לתת דעתה גם על השאלה אם נהלי החקירה לפיהם חוקר צה"ל את החשדות אודות הפרת דיני המלחמה על-ידי חיילי צה"ל עצמם עונים על דרישות המשפט הבינלאומי. נייר עמדה זה הוא הרחבה ופיתוח של עדותם של חוקרי תוכנית בטחון ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, ד"ר עמיחי כהן ופרופ' יובל שני, שניתנה בכתב ובעל פה בפני ועדת טירקל.

לטענתם, הדרך בה חוקר צה"ל חשדות אלה אינה עולה תמיד בקנה אחד עם המשפט הבינלאומי. בנייר העמדה מוצעת רפורמה במדיניות החקירות הצבאיות, הכוללת שינוי בכללי הפתיחה בחקירה פלילית והקמת מוסד אזרחי לפיקוח על חקירות צבאיות אודות בחשדות להפרות דיני המלחמה."

הרלוונטיות של מחקר זה אף מתגברת לאור החלטות שהתקבלו לאחרונה בבג"ץ 3292/07 עדאלה נ' היועץ המשפטי לממשלה (שם אף התייחסה הנשיאה בייניש למחקר זה בהחלטה) ובביהמ"ש לערעורים הבריטי אשר פסל את הצוות שמונה לחקור חשדות לעבירות על-ידי הצבא הבריטי בעירק (ה- IHAT - Iraq Historic Allegations Team) בשל מידת עצמאותו.

ההרצאה תתקיים בעברית, ולאחריה יתקיים דיון פתוח בין באי הפורום.

על מנת להסדיר את הכניסה למרכז הבינתחומי ואת ההשתתפות במפגש, יש להרשם מראש בכתובת:

forum@alma-ihl.org

נשמח לראותכם,

בברכה,

עו"ד הילה אדלר - ראש פרויקט פורום IHL בעלמ"ה