עקרונות המשפט הבין-לאומי ההומניטרי

עקרון ההבחנה - Distinction

עקרון הצורך הצבאי - Military Necessity

עקרון המידתיות (פרופורציונאליות) - Proportionality

עקרון ההומניות - Humanity