המשפט הבין-לאומי ההומניטרי

[בדף זה יתווסף הסבר מפורט בנוגע לדיני המלחמה (מעין מילון או אנציקלופדיה על הנושא)]