תובע ביהמ"ש הפלילי הבין-לאומי דחה את בקשת הרשות הפלסטינית

Post date: Apr 03, 2012 7:50:0 PM

היום, ה- 3 באפריל 2012, פרסם התובע של ביהמ"ש הפלילי הבין-לאומי בהאג את החלטתו בבקשת הרשות הפלסטינית להעניק לביהמ"ש סמכות שיפוט ביחס לאירועים רלוונטיים אשר התרחשו בשטחי הרשות החל מה-1 ביולי 2002. הבקשה הוגשה ב- 21 בינואר 2009 (לאחר סיום "עופרת יצוקה").

בהחלטתו קבע התובע כי לפי חוקת רומא המבססת את סמכות השיפוט של ביהמ"ש, הגורמים הרשאים להעניק לביהמ"ש סמכות שיפוט אד-הוד לפי סעיף 12(3) הם מדינות, ומאחר שהרשות הפלסטינית אינה מדינה, אין באפשרותה להעניק לביהמ"ש סמכות שיפוט ביחס לאירועים אשר התקיימו בשטחה.

1. הבקשה הפלסטינית - http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/74EEE201-0FED-4481-95D4-C8071087102C/279777/20090122PalestinianDeclaration2.pdf

2. הכרעת התובע - http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF-AFA9-836106D2694A/284387/SituationinPalestine030412ENG.pdf