קבוצת דיון - תרגום חוקת רומא

קבוצת הדיון של פרויקט תרגום חוקת רומא הנה קבוצת עבודה סגורה למשתתפים בפרויקט בלבד.

קבוצת דיון - תרגום חוקת רומא