שיטות ואמצעי לחימה

מוצגים 11 פריטים
שם האתרתיאורקישור
מיון 
 
מיון 
 
מיון 
 
שם האתרתיאורקישור
אמנה על כלי נשק קונבנציונליים מסויימים CCWC, 1980 אוסרת או מגבילה את השימוש בכלי נשק קונבנציונליים מסויימים שפגיעתם חמורה או שהשפעתם אינה מבחינה בין לוחמים לאזרחים והמפורטים בפרוטקולים הנספחים לה. שמה המלא: Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects. Geneva, 10 October 1980 (מתוך אתר הצלב האדום הבין לאומי). http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/495?OpenDocument 
אמנת הנשק הביולוגי, 1972 בהמשך לפרוטוקול ג'נבה אוסרת על ייצור שימוש ואחסון כלי נשק ביולוגיים או רעילים ועל השמדתם. שמה המלא: Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction. Opened for Signature at London, Moscow and Washington. 10 April 1972. (מתוך אתר הצלב האדום הבין-לאומי). http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/450?OpenDocument 
אמנת הנשק הכימי CWC, 1993 בהמשך לפרוטוקול ג'נבה, אוסרת על ייצור אגירה ושימוש בנשק כימי. שמה המלא: Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction, Paris 13 January 1993 (מתוך אתר הצלב האדום הבין לאומי).  http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/553?OpenDocument 
הפרוטוקול בדבר איסור או הגבלת שימוש במוקשי יבשה, מטענים ממולכדים ומתקנים אחרים, 1980 הפרוטוקול השני לאמנה על כלי נשק קונבנציונליים מסויימים. שמו המלא: Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices (Protocol II). Geneva, 10 October 1980 (מתוך אתר הצלב האדום הבין-לאומי). הפרוטוקול שונה ונוסח מחדש ב-1996. ראו לינק נפרד. http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/510?OpenDocument 
הפרוטוקול בדבר איסור או הגבלת שימוש במוקשי יבשה, מטענים ממולכדים ומתקנים אחרים, 1996 הנוסח המחודש של הפרוטוקול השני לאמנה על כלי נשק קונבנציונליים מסויימים כפי ששונה ותוקן ב-1996. שמו המלא של הפרוטוקול המתוקן: Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices as amended on 3 May 1996 (Protocol II to the 1980 Convention as amended on 3 May 1996) (מתוך אתר הצלב האדום הבין-לאומי).  http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/575?OpenDocument 
הפרוטוקול בדבר איסור או הגבלת שימוש בנשק תבערה, 1980 הפרוטוקול השלישי לאמנה על כלי נשק קונבנציונליים מסויימים. בשמו המלא: Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III). Geneva, 10 October 1980 (מתוך אתר הצלב האדום הבין-לאומי) http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/515?OpenDocument 
הפרוטוקול בדבר נשק לייזר הגורם לעיוורון, 1995 הפרוטוקול הרביעי לאמנה על כלי נשק קונבנציונליים מסויימים. בשמו המלא: Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV to the 1980 Convention), 13 October 1995 (מתוך אתר הצלב האדום הבין-לאומי) http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/570?OpenDocument 
הפרוטוקול בדבר שרידי חומרי נפץ לאחר מלחמה, 2003 הפרוטוקול החמישי לאמנה על כלי נשק קונבנציונליים מסויימים. בשמו המלא: Protocol on Explosive Remnants of War (Protocol V to the 1980 Convention), 28 November 2003 (מתוך אתר הצלב האדום הבין-לאומי) http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/610?OpenDocument 
הפרוטוקל בדבר רסיסים בלתי ניתנים לגילוי, 1980 הפרוטוקול הראשון לאמנה על כלי נשק קונבנציונליים מסויימים. שמו המלא: Protocol on Non-Detectable Fragments (Protocol I). Geneva, 10 October 1980. (מתוך אתר הצלב האדום הבין-לאומי)  http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/505?OpenDocument 
הצהרת סנט פטרבורג בדבר האיסור להשתמש בקליעים מסוימים בזמן מלחמה, 1868   נחשבת להסכם הפורמלי הראשון האוסר על שימוש בעת מלחמה באמצעי לחימה מסוים. שמה המלא: Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 Grammes Weight. ההצהרה נשענת על הכלל המנהגי האוסר שימוש בעת לחימה באמצעי לחימה הגורמים לסבל מיותר. (מתוך אתר הצלב האדום הבין-לאומי). http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/130?OpenDocument 
פרוטוקול ג'נבה, 1925 פרוטוקול המהווה תוספת מאוחרת לאמנות האג. אוסר על כל שימוש בנשק כימי חונק, רעלים ונשק ביולוגי. שמו המלא: Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare. Geneva, 17 June 1925 (מתוך אתר הצלב האדום הבין-לאומי).  http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/280?OpenDocument 
מוצגים 11 פריטים