נכסי תרבות

מוצגים 3 פריטים
שם האתרתיאורקישור
מיון 
 
מיון 
 
מיון 
 
שם האתרתיאורקישור
אמנת האג להגנת נכסי תרבות בעת עימות מזוין, 1954 האמנה מהווה את ההסכם הבין לאומי הראשון להגנה על מורשת תרבותית ונכסי תרבות בעת מלחמה. נחתמה בהאג, בעקבות הרס נכסי תרבות ומורשת במלחמת העולם השניה (מתוך אתר הצלב האדום הבין לאומי) http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/400?OpenDocument 
הפרוטוקול הראשון לאמנת האג להגנה על נכסי תרבות בעת עימות מזוין, 1954 הפרוטוקול הראשון לאמנה. עוסק בעיקרו באיסור הוצאת נכסי תרבות משטחים כבושים ומסדיר את המנגנונים להשבתם במידה והוצאו שלא כדין (מתוך אתר ארגון הצלב האדום הבין-לאומי) http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/410?OpenDocument 
הפרוטוקול השני לאמנת האג להגנה על נכסי תרבות בעת עימות מזוין, 1999 הפרוטוקול השני לאמנה, נוסח לאחר הוספת הפרוטוקולים לאמנת ג'נבה ב-1977 ומשקף את השינויים בתפיסת ההגנה על אזרחים ונכסי תרבות מאז ניסוח האמנה. קובע מכניזם להכרה בנכסי תרבות בעלי מעמד מיוחד, משכלל אמצעי אכיפה, מגדיר הפרות לגביהן קיימת אחריות פלילית אישית ועוד (מתוך אתר הצלב האדום הבין-לאומי)  http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/590?OpenDocument 
מוצגים 3 פריטים