משפט פלילי בין-לאומי

מוצגים 3 פריטים
שם האתרתיאורקישור
מיון 
 
מיון 
 
מיון 
 
שם האתרתיאורקישור
חוקת בית הדין הפלילי הבין לאומי ליגוסלביה, 1993 חוקת היסוד של בית הדין (מתוך אתר הצלב האדום הבין לאומי) http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/555?OpenDocument 
חוקת בית הדין הפלילי הבין לאומי לרואנדה, 1994 חוקת היסוד של בית הדין (מתוך אתר הצלב האדום הבין לאומי) http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/565?OpenDocument 
חוקת רומא, 1998 חוקת היסוד של בית הדין הפלילי הבין לאומי (מתוך אתר בית הדין) http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf 
מוצגים 3 פריטים