בתי דין בין-לאומיים

מוצגים 7 פריטים
שם האתרתיאורקישור
מיון 
 
מיון 
 
מיון 
 
שם האתרתיאורקישור
בית הדין המיוחד ללבנון אתר בית הדין, שהוקם על ידי האו"ם וממשלת לבנון, לחקירת הירצחו של ראש ממשלת לבנון המנוח, רפיק חרירי ואזרחים אחרים ב-2005. ניתן למצוא באתר חומרי רקע על הקמת בית הדין, מסמכים שונים ודיווחים שוטפים.  http://www.stl-tsl.org/action/home 
בית הדין המיוחד לסיירה לאון אתר בית הדין המיוחד לסיירה לאון שהוקם על ידי האו"ם וממשלת סיירה לאון. ניתן למצוא באתר דו"ות על הנעשה בבין הדין, חומרי רקע, החלטות ומסמכים משפטיים.  http://www.sc-sl.org/ 
בית הדין המיוחד לקמבודיה אתר בית הדין המיוחד לקמבודיה שהינו בית דין משולב, שהוקם על ידי האו"ם והקהילה הבינלאומית יחד עם ממשלת קמבודיה. ניתן למצוא באתר את החלטות בין הדין, דו"חות מסמכים משפטיים ועוד.  http://www.eccc.gov.kh/english/default.aspx 
בית הדין הפלילי הבינלאומי אתר בית הדין הפלילי הבינלאומי. ניתן למצוא עדכונים שוטפים על המשפטים המתנהלים בבית הדין ועל הנושאים הנבחנים על ידי משרד התובע בבית הדין. כמו כן קיים מאגר מידע לטקסטים משפטיים וכן כל מסמכי\החלטות בית הדין. http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC 
בית הדין הפלילי הבין לאומי ליגוסלביה אתר בית הדין המיוחד ליגוסלביה. ניתן למצוא עדכונים שוטפים על הנעשה בבית הדין, לצפות ישירות באולמות המשפט ועוד. http://www.icty.org/sections/LegalLibrary 
בית הדין הפלילי הבין לאומי לרואנדה אתר בית הדין המיוחד לרואנדה. ניתן למצוא חדשות ועדכונים על הנעשה בבית הדין, החלטות בתיקים השונים, מאגר מידע משפטי ועוד. http://www.unictr.org/ 
בית הדין הצבאי הבין לאומי בנירנברג דף משפטי נירנברג בספריית הקונגרס בארה"ב. ניתן למצוא ארכיון ובו פרוטוקולים מכל הדיונים, הכרעות דין, דו"חות שונים ועוד.  http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/Nuremberg_trials.html 
מוצגים 7 פריטים