אתרי מידע ולימוד

מוצגים 6 פריטים
שם האתרתיאורקישור
מיון 
 
מיון 
 
מיון 
 
שם האתרתיאורקישור
פורום המשפט הבינלאומי - האוניברסיטה העברית ניירות עמדה ומאמרים של חברי פורום המשפט הבינלאומי באוניברסיטה העברית. התוכן באנגלית. ניתן להוריד את המסמכים במלואם.  http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?form_name=journalbrowse&journal_id=881738 
Humanitarian Law and Policy Forum עמוד הבית של פורום המשפט ההומניטארי של התכנית למדיניות הומניטארית וחקר סכסוכים באוניברסיטת הרווארד (HPCR). הפורום יוזם ומשדר שיעורים וסמינרים בנושאי המשפט ההומניטארי הבינ"ל באמצעות האינטרנט. ניתן למצוא את הקלטות וסרטי הוידאו של כל הרצאות ההעבר. יש להירשם כחברים באתר http://ihlforum.ning.com/ 
International Institute of Humanitarian Law דף המחקר והפרסומים של המכון הבינלאומי למשפט הומניטארי, סן רמו, איטליה. ניתן למצוא מאמרים בנושאים שונים במשפט בינלאומי הומניטארי וכן בנושאים אחרים. מומלץ לבדוק את הארכיב.  http://iihl.org/Default.aspx?pageid=page12044 
Stockton אתר מחקר בנושא המשפט הבין-לאומי ההומניטרי של המכללה ללוחמה ימית בארה"ב http://www.usnwc.libguides.com/LOAC-IHL 
UN Audiovisiual Library of International Law אתר ספריית השמע\וידאו בנושאי המשפט הבינ"ל, של ארגון האו"ם. ניתן למצוא שיעורים והרצאות בנושאים שונים של המשפט הבינ"ל וביניהם גם IHL. השיעורים באנגלית ובצרפתית. http://www.un.org/law/avl/ 
Wayne State University Law School מאגר אודיו\וידאו של שיעורים\ הרצאות אורח שניתנו בבית הספר למשפטים, במשפט בינ"ל.  http://www.law.wayne.edu/international-studies/pastevents.php 
מוצגים 6 פריטים