מאמרים ודפי מידע

מוצגים 6 פריטים
שם המאמרכותבים/עורכיםהוצאהקישור
מיון 
 
מיון 
 
מיון 
 
מיון 
 
שם המאמרכותבים/עורכיםהוצאהקישור
השימוש בעקרון המידתיות במשפט הבין-לאומי פרופ' יובל שני המכון הישראלי לדמוקרטיה http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Documents/PP_75/pp75_ALL.pdf 
ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים משנת 1977 לאמנות ז'נבה פרופ' רות לפידות, פרופ' יובל שני ועו"ד עדו רוזנצוייג המכון הישראלי לדמוקרטיה http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Documents/MM_92/pp_92.pdf 
ניוזלטר טרור ודמוקרטיה פרופ' יובל שני ועו"ד עדו רוזנצוייג המכון הישראלי לדמוקרטיה www.idi-terror.org.il 
צה"ל חוקר את עצמו פרופ' יובל שני וד"ר עמיחי כהן המכון הישראלי לדמוקרטיה http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Documents/MM_93/pp_93.pdf 
Lawfare  Harvard Law School - Project on Law and Security http://www.lawfareblog.com/ 
Opinio Juris   http://opiniojuris.org/ 
מוצגים 6 פריטים