קישורים‏ > ‏

מאגרי מידע

מוצגים 7 פריטים
שם האתרתיאורקישור
מיון 
 
מיון 
 
מיון 
 
שם האתרתיאורקישור
ICTY Library הספרייה המשפטית של בית הדין המיוחד ליגוסלביה. ניתן למצוא בה את פרוטוקולי הדיונים בבית הדין, דו"חות ופרסומים שונים על פעילות בית הדין, מסמכי יסוד משפטיים, תקנות בין הדין ועוד. http://www.icty.org/sections/LegalLibrary 
United nations Treaty Collection  מאגר המידע המקיף של ארגון האו"ם. מכיל את כל האמנות הבינלאומיות כולל מידע עדכני על הצדדים לאמנות, הליכי הניסוח, פרוטוקולי ועדות, הסתייגויות וכו'. יש לחפש באתר כדי להתמקד בנושאי IHL. http://treaties.un.org/Home.aspx?lang=en 
ICC Legal Tools  מאגר מידע המכיל מסמכי יסוד – הצעות, החלטות ופרוטוקולים הקשורים להקמת בית הדין וכן מסמכים רבים אחרים הקשורים לנושאים שונים במשפט פלילי בינלאומי ובמשפט הומניטארי בינלאומי. http://www.legal-tools.org/en/go-to-database/ 
ICRC databases on international humanitarian law מאגרי המידע של הצלב האדום על משפט בינ"ל הומניטארי. ניתן למצוא מאגר מידע של מסמכי הייסוד – אמנות ופרוטוקולים, כולל רשימות עדכניות של המדינות החתומות, מאגר מידע לגבי יישום IHL במדינות השונות ועוד. http://www.icrc.org/eng/resources/ihl-databases/index.jsp 
ILC - International Law Commission אתר ועדת המשפט הבינ"ל של ארגון האו"ם. הועדה אחראית על פיתוח וניסוח אמנות בינ"ל בנושאים שונים וביניהם גם נושאים הקשורים ל-IHL.  http://www.un.org/law/ilc/ 
ICRC Customary IHL Database הגרסה המקוונת של האינדקס המונומנטלי – Customary International Law, בהוצאת הצלב האדום. האינדקס מכיל סקירה מקיפה של הדין המנהגי תוך סקירת מקורות התפתחות המנהג, אימוצו באמנות השונות ודוגמאות ליישומו. כמו בגרסה המודפסת, ניתן למצוא גם בגרסה המקוונת את שני חלקי האינדקס – חלק הכללים וחלק היישום. http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home 
United Nations International Law אתר המשפט הבינ"ל של ארגון האו"ם. מכיל מידע וקישורים רבים לועדות האו"ם ולהחלטות הקשורות לאמנות ומשפט בינ"ל, ובין היתר גם לנושאים הקשורים ל-IHL. http://www.un.org/en/law/index.shtml 
מוצגים 7 פריטים