לקסיקון עלמ"ה

לקסיקון מושגים במשפט בין-לאומי הומניטרי

ראש הפרויקט ועורך ראשי: עו"ד עדו רוזנצוייג
כותבים: חברי ומתנדבי עלמ"ה.

הערה: הפרויקט נמצא בימים אלה בשלבי כתיבה והמידע המוצג תחת פרויקט זה הנו בשלבי פיתוח. מעת לעת נוסיף מושגים ללקסיקון. הנכם מוזמנים להציע מושגים נוספים אשר יש להוסיף ללקסיקון ואף להצטרף לצוות הכותבים. אם ברצונכם להתנדב לפרויקט זה או לקבל עליו מידע נוסף, ניתן לפנות לראש הפרויקט בכתובת ido@alma-ihl.org


המושגים:


המשפט הבין-לאומי ההומניטרי [International Humanitarian Law]

משפט בינ"ל הומניטרי מנהגי [Customary International Humanitarian Law]

אמנות ז'נבה (1949) [Geneva Conventions]

מטרה צבאית [Military Object]


אזהרה מוקדמת [Advanced Warning]

המשפט הבין-לאומי הפלילי [Internatioanl Criminal Law]


סכסוך בין-לאומי [International Armed Conflict]

סכסוך שאינו בין-לאומי [Non International Armed Conflict]

צדק מעברי [Transitional Justice]

פשע מלחמה [War Crime]

פליטים [Refugees]