עקרונות המשפט הבין-לאומי ההומניטרי

עקרון ההבחנה - Distinction
 
עקרון הצורך הצבאי - Military Necessity
 
עקרון המידתיות (פרופורציונאליות) - Proportionality
 
עקרון ההומניות - Humanity
Comments